Ponedeljak - Petak 07:00 - 15:00
  • en
  • sl

WiFi Modem i aplikacija

Sistem za bežično upravljanje radom kotla koji je moguće instalisati kod kotlova koji su namenjeni za sagorevanje drvenog peleta. Sastoji se od 4HEAT modema i aplikacije.

Pogledaj više