Ponedeljak - Petak 07:00 - 15:00
  • en
  • sl

Serija TKAN 60-300 i TKAN 80-300 Integra

Serija TKAN posle osnovnih i masovno proizvođenih modela TKAN 1 i TKAN 2, ima i svoj nastavak u smislu povećanja snage. To su takođe kotlovi namenjeni za sagorevanje biomase i zbog svojih snaga primene od 60 do 300 Kw, spadaju u grupu industrijskih kotlova na biomasu. Pod pojmom biomase pre svega se misli na pelet, […]

Pogledaj više