Ponedeljak - Petak 07:00 - 15:00
  • en
  • sl

Akumulator grejne vode

Prema dugogodišnjim iskustvima iz projektovanja i izvodjenja instalacija centralnog grejanja kao i stečenim znanjima u proizvodnji kotlova na čvrsto gorivo preporučujemo ugradnju akumulacija grejne vode AK u sisteme individualnih grejanja u sprezi sa svim konstrukcijama kotlova iz našeg proizvodnog programa. Posebno dobar efekat akumulaciji je kod serije FK koja ima pinudno sagorevanje sa centrifugalnim ventilatorom. […]

Pogledaj više