Ponedeljak - Petak 07:00 - 15:00
  • en
  • sl

Pirolitički kotao PK18

Pirolitički kotao PK 18 se nalazi u samom vrhu svetskih tehnoloških inovacija među kotlovima. Piroliza kao proces sagorevanja čvrtog goriva sve više postaje standard u zemljama koje izrazito
vode računa o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Zbog toga je ovaj kotao je naš svojevrsni izlet u budućnost i ravnopravni takmac na prestižnom svetskom tržištu “zelenih
tehnologija”.

Radi se revolucionarnom principu sagorevanja pri kome se reverzni plamen, usmeren ventilatorima na dole, pomaže sekundarnim vazduhom i uz pomoć instalirane lambda sonde postiže najveći
mogući stepen iskorišćenja moguć kod čvrstih goriva. Zbog toga ovaj kotao postiže i zadovoljava najstrože uslove za klasu “A+” energetske efikasnosti.

Donja komora u kojoj se vrši sagorevanje je načinjena od keramike zbog izrazito visoke temperature koja se u tom procesu stvara. Iz istog razloga, ovakvi kotlovi moraju biti opremljeni akumulatorima toplote jer nije moguće odjednom iskoristiti količinu energije koja se u ovom procesu stvara, a time se postiže najviša efikasnost u iskorišćenju goriva i stvorene toplotne energije.

Najprestižnija tržišta Evrope već su prepoznala ovaj kotao kao rešenje koje nudi odličnu izablansiranost cene, poštovanje strogih propisa i potrebe za efikasnošću i komforom u korišćenju.

Već ugrađena automatika upravlja uređajima hidrauličkog sistema: kotlovskom pumpom, mešajućim ventilom i pumpom povezanom na akumulaciju koju kontrolišu senzori za minimalnu i
maksimalnu temperaturu, prvim krugom grejanja i pumpom za sanitarnu vodu. U širokoj paleti opreme je u ponudi i sobni termostat, Wi-Fi modul i aplikacijom za beskontaktno i daljinsko
upravljanje, zatim senzor spoljne temperature i mnoštvo detalja koji obezbeđuju maksimalni stepen automatizacije u korišćenju.

Prefinjena tehnologija izrade i sagorevanja zahteva i strogo poštovanje uslova u pogledu kvaliteta drveta kao goriva, ali se tom prilikom i emisija štetnih gasova i prašine meri u tako malim
količinama da zadovoljava najstrože evropskim propise u ovoj oblasti (EN303-5).