Monday - Friday 07:00 - 15:00
  • sr
  • sl

WiFi Modem and application

Sistem za bežično upravljanje radom kotla koji je moguće instalisati kod kotlova koji su namenjeni za sagorevanje drvenog peleta. Sastoji se od 4HEAT modema i aplikacije.

Read more